Begeleiden verstandelijk gehandicapten

Begeleiden verstandelijk gehandicapten


Auteur:Aart Bogerd

  • Nederlands
  • 261 pagina’s
  • Uitgeverij H. Nelissen
  • november 2001
  • Samenvatting

    Dit boek verschaft informatie over de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Die zorg is de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Het boek stelt werkers aan de basis op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Het is vooral gericht op de menings- en attitudevorming met betrekking tot de verstandelijk gehandicapten en de zorg voor hen. Uitgangspunt daarbij is de eigen visie van de auteurs op de belevingswereld van de verstandelijk gehandicapte.Ingegaan wordt op de volgende thema’s:&8226; Wat is zwakzinnigheid of wie is de verstandelijk gehandicapte mens;&8226; De doelstellingen in de zorg: hoe valt de confrontatie met de samenleving uit voor de gehandicapte;&8226; Welke hulpverleningsmodellen worden gebruikt en welke hebben de voorkeur;&8226; Se benadering van de verstandelijk gehandicapte: op welke vraag moet welk antwoord gegeven worden vanuit de individuele werker, vanuit het team en vanuit de organisatie;&8226; Emancipatie en rechtspositie van de gehandicapte;&8226; De verantwoordelijkheid van de ouders en ouderparticipatie;&8226; Voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, de georganiseerde zorg, planning en stroomlijning van de zorg.Na elk hoofdstuk is een aantal discussievragen opgesteld of worden werkopdrachten gegeven. Het is primair een leerboek van in-service opleidingen, beroepsopleidingen voor verpleegkundigen en inrichtingswerkers, voortgezette scholing in dienstverband en middelbare beroepsopleidingen die zich richten op de sociaal-agogische sektor. Uit de vele evaluatieformulieren van docenten blijkt dat dit leerboek ook gebruikt wordt binnen de opleidingen MBO-arbeidstherapie, -activiteitenbegeleiding en -sport bewegen en binnen een aantal HBO-opleidingen zoals jeugdhulpverlening, inrichtingswerk en verpleegkunde. Het boek is ook van belang voor ouders van verstandelijk gehandicapten en bestuurders van instellingen.