Begeleiden van de groep

Auteur:P. Gieles

  • Nederlands
  • 123 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • november 1996
  • Samenvatting

    Elke klas heeft kenmerken van een groep: een groepsproces, een sociaal patroon en onderlinge spanningen. Een prettig klimaat in de klas is zeer belangrijk voor de studie en voor het welbevinden van leerlingen en docenten. Helaas ontbreekt het hier soms aan. In ‘Begeleiden van de groep’ wordt beschreven wat zich in een klas kan afspelen en hoe de klassementor het groepsproces zo kan begeleiden dat er een positief klimaat ontstaat. Er worden concrete aanwijzingen gegeven hoe de klassementor een klas kan helpen om onderlinge problemen op te lossen. Natuurlijk kan bij het begeleiden van het proces en het helpen oplossen van conflicten nooit afgedwongen worden dat leerlingen een prettige groep worden. Maar de klassementor kan daarvoor wel de voorwaarden scheppen. ‘Begeleiden van de groep’ biedt begeleiders, mentoren en docenten daarvoor praktische suggesties.