Beeldschermkinderen

Beeldschermkinderen


Auteur:P. Valkenburg

  • Nederlands
  • 224 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • december 2007
  • Samenvatting

    Worden kinderen agressief van mediageweld? Wat is de invloed van reclame? Hoe bang worden kinderen van angstaanjagend nieuws? Wat vinden kinderen fascinerend aan televisie, computerspellen en internet? ‘Kind en media’ is een onderwerp dat veel discussie oproept. Niet verwonderlijk, want in de laatste tien jaar heeft de kindertelevisie zich verveelvoudigd, en namen internet, computerspellen en op kinderen gerichte reclame een enorme vlucht.In Beeldschermkinderen wordt het nationale en internationale onderzoek naar kinderen en de media besproken. Op een heldere manier geeft de auteur inzicht in de belangrijkste theorieen over de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van kind tot mediaconsument, de invloed van reclame, de aantrekkingskracht en effecten van mediageweld, angstreacties van kinderen op nieuws en entertainment, en het gebruik en de effecten van games.Beeldschermkinderen is in de eerste plaats bedoeld voor studenten, maar het is zo geschreven dat het ook toegankelijk is voor geinteresseerde ouders, docenten en beleidsmakers.