Beeldentuin Kroller-Muller

Auteur:Toos Van Kooten

  • Nederlands
  • 399 pagina’s
  • nai010 uitgevers
  • juni 2007
  • Samenvatting

    De beeldentuin van het KrA¶ller-MA?ller Museum in Otterlo is sinds de opening in 1961 een van de meest geroemde beeldentuinen in de wereld. Beeldende kunst, natuur, landschapsarchitectuur en architectuur ontmoeten elkaar op een vanzelfsprekende of juist uitdagende wijze.Beelden van Rodin tot heden staan op zorgvuidig gekozen plekken in het 25 ha omvattende lommerrijke boslandschap, dat met een afwisseling van open en besloten plaatsen een bijzondere werking aan de kunst verleent.Dit boek vertelt de boeiende, een eeuw omvattende geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de tuin en de collectie beeldhouwwerken. In vier essays worden de directoraten beschreven die de tuin tot op heden heft gekend: Helene KrA¶ller-MA?ller, Bram Hammacher, Rudi Oxenaar en Evert van Straaten. Twee volgende essays plaatsen de beeldentuin in een internationale context en geven een blik op de toekomst.In de bestandscatalogus worden alle werken in de beeldentuin beschreven en afgebeeld, waarbij het accent ligt op de intenties van het museum en de kunstenaar en de relatie van het werk met de omringende natuur.