Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profitorganisaties / druk 1

Auteur:J.L.M. Hakvoort

  • Nederlands
  • 204 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Doel van het boek is de gebruiker handvatten te bieden voor de bedrijfsvoering van organisaties in de publieke en non-profitsector. De auteurs presenteren een samenhangend overzicht van beschikbare bedrijfsvoeringtechnieken. De technieken zijn geordend volgens de logica van de planning- en controlcyclus zoals die in veel organisaties in de publieke sector vorm heeft gekregen. Deze cyclus met een strategische planningsfase, een programmeringsfase, een budgetteringsfase, een uitvoerings- en monitoringsfase en een evaluatie- en rapportagefase geeft daarvoor een uitstekende basis. Door het gebruik van de technieken aan de hand van drie voorbeeldorganisaties te illustreren, wordt duidelijk gemaakt hoe de technieken concreet kunnen worden toegepast en wat de sterke en zwakke punten van de technieken zijn. Het boek is bestemd voor studenten Bestuurskunde in de laatste fase van de Bacheloropleiding, maar is ook uitstekend geschikt voor studenten Bedrijfskunde, Staats- en Bestuursrecht. Politicologie, Sociologie en Economie, die zich verdiepen in de werking van de publieke en non-profitsector. Voorts zijn de in dit boek behandelde bedrijfsvoeringstechnieken van belang voor al degenen die zich beroepsmatig bezighouden met vorm en inhoud van bedrijfsvoering bij overheid en non-profitorganisaties.