Bedrijfskundig management

Auteur:A.C.J. de Leeuw

  • Nederlands
  • 555 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • september 2000
  • Samenvatting

    Organisaties zijn ingewikkeld. Ze zijn er in vele maten en soorten. Om organisaties goed te begrijpen en er in mee te werken moet je deze op verschillende manieren bekijken. Het maakt daarbij niet uit of deze organisaties in de profit dan wel in de non-profit sector functioneren.De pluriformiteit staat centraal in zowel de theoretische grondslagen als in de toepassingen van analyse, ontwerp, verandering en management van organisaties. Het unieke van dit boek is nog niet eens zozeer dat het vooral is gebaseerd op praktische inzichten en het een overzicht biedt van kennis en ervaring opgedaan binnen onderscheidene deelgebieden; voor alles is het enig in zijn soort doordat het uitgaat van een conceptuele systeembenadering. De denkbeelden over besturing van processen spelen daarbij een belangrijke rol.Receptuur geeft het boek niet. Prof. De Leeuw biedt hulpmiddelen bij en geen vervanging voor het denken over praktische problemen op het terrein van organisatie en management. Mee door toevoeging van opdrachten achter ieder hoofdstuk heeft de auteur de tweede druk nog sterker op gebruik in het onderwijs gericht. Dat hij in zijn opzet is geslaagd ‘bewijst’ de verschijning van deze derde druk.De geboden leerstof is bij uitstek geschikt voor gebruik binnen opleidingen, waarbij organisatie kunde een belangrijk onderdeel is zoals bedrijfskunde, bedrijfseconomie, bedrijfsinformatie, sociale academies, HEAO’s, HBOV’s… Voorts leent het zich zeer wel voor gebruik bij nascholings cursussen, maar eveneens bij zelfstudie.Prof.dr.ir. A.C.J. de Leeuw doceert bedrijfskunde aan de Interfaculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.