Bedrijfseconomische thema’s / druk 3

Auteur:P. de Boer

  • Nederlands
  • 525 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2005
  • Samenvatting

    Bedrijfseconomische thema’s behandelt onderwerpen uit de bedrijfseconomie die voor de student interessant en relevant zijn. Het boek is verdeeld in zes modules. De indeling van de leerstof sluit aan bij de thematische benadering in het onderwijs en is onderverdeeld aan de hand van de volgende thema’s: planning en budgettering, werkkapitaalbeheer, beslissingscalculaties, management control, internationale handel en jaarrapporten als informatiebron. De modules kunnen afzonderlijk van elkaar en in willekeurige volgorde doorgewerkt worden. In deze herziening zijn aan de modules verschillende nieuwe onderwerpen toegevoegd. In thema 2 is meer aandacht voor een integrale benadering van treasury. Thema 3 is uitgebreid met de cash break-evenbenadering. In thema 4 komen de cultuurverschillen en internationale handel ruimer aan bod, net als de rol van WTO en globalisering. Ook internationale indirecte belasting is breder uitgemeten. Thema 5 is uitgebreid met onder meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor alle modules geldt dat hun toepasbaarheid in de praktijk sterker benadrukt is. In de tweede druk zijn de volgende onderwerpen aan deze thema’s toegevoegd: EFQM model, EVA, break-evenanalyse, target costing, milieuverslaggeving en de ‘effecten off balance’. Relevante financierings-, kosten- en verslaggevingsaspecten worden geintegreerd behandeld. Dit geldt nu ook voor de ICT. Het boek heeft een duidelijke structuur, met een lijst kernbegrippen aan het begin van ieder hoofdstuk en een samenvatting aan het eind. Bij ieder hoofdstuk zijn tussenvragen, opgaven en cases opgenomen. De uitwerkingen hiervan staan gedeeltelijk in het boek en gedeeltelijk in de docentenhandleiding.