Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties / deel Opgaven

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties / deel Opgaven


Auteur:A. Heezen

  • Nederlands
  • 330 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2009
  • Samenvatting

    In de herziening van Bedrijfseconomie voor het besturen van organisatieszijn actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied opgenomen, zoals de gevolgen van IFRS voor de externe verslaggeving en veranderingen in het ondernemingsrecht. Bovendien is er meer aandacht voor commerciele en fiscale aspecten en risicobeheer. De praktische toepassingen en voorbeelden zijn uitgebreid, die ook op de sector dienstverlening betrekking hebben. Op www.bedrijfseconomieheezen.noordhoff.nl staan multiplechoicevragen, Excel- en andere toepassingen waarmee studenten de stof kunnen oefenen.Dit boek is vooral praktisch van opzet. Functionarissen vertellen hoe zij hun organisatie aansturen en welke omgevingsfactoren een rol spelen bij hun beslissingen. Deze praktische cases komen uit de ICT-sector, de industrie, de zorgsector, de adviseringsbranche, de grafische sector, de hightech industrie, het railvervoer en de bancaire sector.De nadruk ligt op het verkrijgen van inzichten en het stellen van vragen die van belang zijn bij het besturen van organisaties. Deze methode richt zich dus op het stimuleren van het probleemoplossend vermogen van de student en niet op het aanleren van formules. Daarbij worden ook multidisciplinaire verbanden gelegd. Zo leert de student onder andere welke bedrijfseconomische gevolgen bepaalde marketingbeslissingen kunnen hebben. Het boek is zowel geschikt voor studenten die bedrijfseconomische gegevens moeten kunnen maken (zoals balans- en resultatenrekening), maar ook voor studenten die zich vooral richten op het interpreteren van bedrijfseconomische overzichten. In de uitgebreide docentenhandleiding worden competenties aangegeven, waardoor de methode bij verschillende onderwijssystemen gebruikt kan worden.