Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk


Auteur:R. Liethof

  • Nederlands
  • 352 pagina’s
  • Convoy Uitgevers BV
  • HBO editie
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    Dit boek is bestemd voor MBA, propedeusejaar HEAO en andere opleidingen, zoals NIMA-A, HTS bedrijfskunde e.d., waarin een algemene inleidende kennis van de bedrijfseconomie vereist is en waarvoor studenten geen specifieke voorkennnis van bedrijfseconomie hoeven te hebben.Auteur R. Liethof is o.a. werkzaam geweest in het bedrijfsleven, heeft enkele jaren gedoceerd op HAVO en VWO en in het particuliere onderwijs op SPD- en MBA-opleidingen. Thans is hij werkzaam als docent bedrijfseconomie in de propedeuse hoofdfase aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam met als specialisaties Financiering en Externe Verslaggeving. In het niet-reguliere onderwijs is hij docent SPD- en Post-HBO-opleidingen.Bij dit studieboek horen het Opgavenboek (isbn 9789035242586) en het Uitwerkingenboek (isbn 9789035242593).