Bedrijfseconomie Mba / Deel Hoofdboek

Bedrijfseconomie Mba / Deel Hoofdboek


Auteur:W. Tijhaar

  • Nederlands
  • 492 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    Bedrijfseconomie MBA is de opvolger van de succesvolle methode Inleiding in de Bedrijfseconomie van dezelfde auteurs. Aanleiding voor deze nieuwe editie is dat het examen MBA Bedrijfseconomie vanaf 2009 op een gewijzigd examenprogramma is gebaseerd. Op basis van een Ecabo-onderzoek is het programma MBA (nog meer) aangepast aan de beroepsprofielen binnen de financieel-economische beroepen, met als focus het beroepsprofiel van de financieel administrateur. In dit nieuwe programma is een aantal onderwerpen vervallen en zijn nieuwe onderwerpen, zoals IFRS en Balanced Scorecard, toegevoegd. Het theorieboek is zeer toegankelijk geschreven, waarbij de theorie wordt verlevendigd door voorbeelden, cases en “berichten uit de pers”. Voorts wordt veel aandacht besteed aan de verwerking van de stof en bevat het boek alle opgaven die nodig zijn voor de kennisopbouw vanaf het basisniveau tot en met het examenniveau.