Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie


Auteur:A. Heezen

  • Nederlands
  • 583 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    In de herziening van Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties zijn de sterke punten van deze methode verder uitgewerkt. Het boek is geheel geactualiseerd met een nog betere aansluiting op de internetsite, die sterk is verbeterd met nieuwe content en media. De praktische toepassingen en voorbeelden zijn uitgebreid, die ook op de dienstensector betrekking hebben. Op de bijbehorende website staan multiplechoicevragen, Excel- en andere toepassingen waarmee je met de stof kunt oefenen.Dit boek is vooral praktisch van opzet. Functionarissen vertellen hoe zij hun organisatie aansturen en welke omgevingsfactoren een rol spelen bij hun beslissingen. Deze praktische cases komen uit de ICT-sector, de industrie, de zorgsector, de adviseringsbranche, de grafische sector, de hightech industrie, het railvervoer en de bancaire sector. De nadruk ligt op het verkrijgen van inzichten en het stellen van vragen die van belang zijn bij het besturen van organisaties. Deze methode richt zich dus op het stimuleren van je probleemoplossend vermogen en niet op het aanleren van formules. Daarbij worden ook multidisciplinaire verbanden gelegd. Zo leer je onder andere welke bedrijfseconomische gevolgen bepaalde marketingbeslissingen kunnen hebben. Het boek is zowel geschikt voor studenten die bedrijfseconomische gegevens moeten kunnen maken (zoals balans- en resultatenrekening), maar ook voor studenten die zich vooral richten op het interpreteren van bedrijfseconomische overzichten.