Bedrijfsbeslissingen En Financiele Verantwoording

Auteur:A.W.W. Heezen

  • Nederlands
  • 385 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • september 2009
  • Samenvatting

    Studenten die geen financieel-economische opleiding volgen, moeten wel in staat zijn de belangrijkste financieel-economische principes toe te passen, zoals het maken van een marketingplan of een investeringsvoorstel. Voor deze studenten is er Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording. Met de Campuz Creditcard bij het boek kun je heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige toetsen met feedback op de bijbehorende website.Het gaat in dit boek om het toepassen van de belangrijkste financieel-economische begrippen en inzichten zonder dat je je hoeft te verdiepen in allerlei (ingewikkelde) berekeningen. Je leert bijvoorbeeld de volgend begrippen toepassen:- Overheadkosten- Netto contante waarde – Financiele kengetallen Het boek is vooral beschrijvend van aard waarbij berekeningen tot het minimale zijn beperkt. Managementbeslissingen op het gebied van de marketing, sales, productie (R en D) en facility management staan voorop. De bedrijfseconomische theorie en de financiele verantwoording van beslissingen worden daaraan gekoppeld.De betekenis van en de verbanden tussen de balans, resultatenrekening en liquiditeitsbegroting worden toegelicht aan de hand van het ondernemingsplan van een startende onderneming. Kenmerkend voor het boek is dat managementbeslissingen als uitgangspunt zijn genomen en dat de theorie daaraan is gekoppeld en niet andersom. Daarbij besteedt het boek ook ruime aandacht aan de omgevingsfactoren, die een rol spelen bij het nemen van bedrijfsbeslissingen. Met de Campuz Creditcard bij het boek krijg je gratis toegang tot de website met daarop:- Interactieve meerkeuzevragen- Opgaven- Casussen