Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording

Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording


Auteur:A. Heezen

  • Nederlands
  • 430 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording is geschikt voor zowel de propedeuse als voor de hoofdfase van opleidingen waarbij Financieel Management of Bedrijfseconomie niet centraal staan. Wanneer je geen financieel-economische opleiding volgt, moet je in staat zijn de belangrijkste financieel-economische principes toe te passen, zoals het maken van een marketingplan of een investeringsvoorstel. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Je leert het toepassen van de belangrijkste financieel-economische begrippen en inzichten zonder dat je je moet verdiepen in allerlei (ingewikkelde) berekeningen. Zo moet je bijvoorbeeld weten wat overheadkosten, netto contante waarde en financiele kengetallen zijn en je moet deze kunnen toepassen, zonder dat je daarbij uitgebreide berekeningen moet maken. Het boek is vooral beschrijvend van aard waarbij de berekeningen tot het minimale zijn beperkt. Managementbeslissingen op het gebied van de marketing, sales, productie (R en D) en facility management staan voorop. De bedrijfseconomische theorie en de financiele verantwoording van beslissingen worden daaraan gekoppeld.De betekenis van en de verbanden tussen de balans, resultatenrekening en liquiditeitsbegroting worden toegelicht aan de hand van het ondernemingsplan van een startende onderneming. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het maken van een begrote balans en resultatenrekening, een liquiditeitsbegroting en praktische onderwerpen zoals het berekenen van uurtarieven en kostprijzen in de dienstverlening. Kenmerkend voor het boek is dat managementbeslissingen als uitgangspunt zijn genomen en dat de theorie daaraan is gekoppeld en niet andersom. Daarbij wordt ook ruime aandacht besteed aan de omgevingsfactoren, die een rol spelen bij het nemen van bedrijfsbeslissingen.