Basiszorg / 1 MBO

Auteur:T. Stavast

  • Nederlands
  • 372 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2008
  • Samenvatting

    Basiszorg is een theorieboek voor de opleiding tot verzorgende. De beroepsuitoefening van verzorgenden vergt de nodige kennis en competenties. Als verzorgende moet je mensen kunnen helpen met hun dagelijkse persoonlijke verzorging, hen observeren en afwijkende gegevens rapporteren. Ook het omgaan met deze clienten is onderdeel van die zorg. Hoe ga je om met emotionele problemen of signalen van depressiviteit? Of hoe overtuig je een client van de noodzaak van gezonde voeding?Basiszorg gaat niet alleen in op de kennis die nodig is voor het ontwikkelen van competenties op het gebied van de persoonlijke verzorging, maar ook de andere beroepscompetenties bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en begeleiding komen ruimschoots aan de orde.Basiszorg bevat in totaal vier delen verdeeld over twee boeken.Boek I: deel 1 is een inleiding in de zorg met een orientatie op het beroep van verzorgende. Een belangrijk onderdeel van dit deel is het methodisch werken, met informatie en voorbeelden van het recent ontwikkelde Zorgleefplan. Deel 2 gaat in op de persoonlijke basiszorg, zoals de hygienische verzorging en de zorg voor de voeding.Boek II: deel 3 staat in het teken van de zorg voor het huishouden, wonen en welzijn. Deel 4 richt zich ten slotte op professionalisering en kwaliteit van zorg, met onder andere aandacht voor voorlichting en kwaliteitszorg. Lees verder.Voor wie?Het boek Basiszorg is bestemd voor verzorgenden in opleiding.