Basiswiskunde voor Statistiek

Basiswiskunde voor Statistiek


Auteur:Rob Flohr

  • Nederlands
  • 197 pagina’s
  • BIM Media BV
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Om statistische begrippen, technieken en formules te kunnen doorgronden, is een bepaalde basiskennis op het gebied van wiskunde onontbeerlijk. Basiswiskunde voor statistiek is dan ook vooral bedoeld voor diegenen die zich in het vak statistiek willen of moeten verdiepen, zonder in voldoende mate over die basiskennis wiskunde te beschikken. Het is een wiskundeboek dat echter op de eerste plaats gericht is op het inzichtelijk maken van een aantal belangrijke onderwerpen uit de statistiek. Het vervangt geen statistiekboek, maar kan als ondersteuning bij de bestudering van elk statistiekboek gebruikt worden.Basiswiskunde voor statistiek onderscheidt zich van andere boeken op dit gebied doordat de wiskundestof telkens gerelateerd wordt aan toepassingen binnen de statistiek. De opzet van het boek is als volgt: eerst wordt een relevant onderwerp uit de wiskunde uiteengezet, waarna vervolgens duidelijk wordt gemaakt op welke onderwerpen binnen de statistiek het besprokene van toepassing is. Zo kunnen studerenden direct de relatie leggen tussen de aangeboden wiskundestof en onderwerpen uit de statistiek.Een ander kenmerk van Basiswiskunde voor statistiek betreft de uitleg van de wiskundestof. De verschillende onderwerpen worden zo veel mogelijk uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden, waarna de wiskundige formules stap voor stap geintroduceerd worden. Deze opzet heeft te maken met de jarenlange ervaring van de auteur met het geven van onderwijs in wiskunde en statistiek aan studenten uit niet-exacte studierichtingen.Drs. Rob Flohr is econoom, filosoof en wiskundedocent.Hlj is verbonden aan de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) in Leeuwarden.