Basisvaardigheden Spelling en Interpunctie

Auteur:Marja Bout

  • Nederlands
  • 183 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2010
  • Samenvatting

    Basisvaardigheden Spelling en interpunctie (voorheen Basisvaardigheden Spelling)helpt je op een toegankelijke en efficiente manier hun spellingsniveau op te krikken. Bij deze uitgave zit de Pabowijzer card met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Deze methode biedt je de leerstof voor zowel de basisspelling als de voortgezette spelling. Door de overzichtelijke opbouw en de duidelijke praktijkvoorbeelden is Basisvaardigheden Spelling en interpunctie ook tijdens de rest van de studie en daarna een handig naslagwerk.Met Basisvaardigheden Spelling en interpunctie kun je je de spelling stap voor stap eigen maken. Je start met de gratis online instaptoets op de bijbehorende website, waarmee je je huidige kennis kunnen controleren. Na afronding van de toets krijg jej een goed/foutscore met een advies op maat. Aan de hand van dit advies raadpleeg je de relevante leerstof in het boek. Het boek legt op een eenvoudige en heldere manier de spellingregels uit aan de hand van een voorbeeld met oefenvragen. Elk hoofdstuk eindigt met een schema waarin de regels zijn samengevat.In de tweede herziene editie zijn meer oefeningen opgenomen en is een aantal opgaven herzien. De oefeningen kennen een duidelijker opbouw van eenvoudig naar complex. Om je nog beter voor te bereiden op de taaltoets, is er een nieuw hoofdstuk opgenomen met gemengde opgaven over alle stof van het boek. Tot slot is er voor een logischere hoofdstukindeling dan bij de vorige druk gekozen. Aan de bijlagen is een overzichtelijk werkwoordschema toegevoegd.Basisvaardigheden Spelling en interpunctie is ontwikkeld door pabodocenten van de Haagse Hogeschool.