Boekbeschrijvingen

Basisvaardigheden / deel Taal

Auteur:R. van Hogen

  • Nederlands
  • 104 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    Van studenten in het hoger beroepsonderwijs wordt verwacht dat zij kunnen schrijven op niveau: effectief en zonder fouten. In de praktijk blijkt echter dat veel studenten niet vanzelfsprekend aan deze verwachting kunnen voldoen. Basisvaardigheden Taal helpt je bij de verbeteren van je taalvaardigheid. Met de Campuz Creditcard bij het boek kun je heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige toetsen met feedback op de bijhorende website.Aan bod komen de storende en meest gemaakte fouten op het gebied van woordkeus, zinsbouw, alinea-indeling, spelling en interpunctie. Bij het boek hoort de interactieve website www.basisvaardighedentaal.noordhoff.nl waarmee de student een taalscan kan maken om de sterke en zwakke schrijfkanten in beeld te brengen. De website biedt daarnaast een groot aantal oefeningen op verschillende moeilijkheidsniveaus, zodat de theorie uit het boek in praktijk kan worden gebracht. Met de Campuz Creditcard bij het boek krijg je gratis toegang tot de website met daarop:- Een gratis instaptoets om je kennis te testen- Oefeningen- Eindtoetsen

    Exit mobile version