Basisprincipes Praktijkonderzoek

Auteur:Frits Harinck

  • Nederlands
  • 134 pagina’s
  • Cyclus-Garant
  • september 2007
  • Samenvatting

    ‘Onderzoeken’ hoort van oudsher bij universiteiten en gespecialiseerde onderzoeksinstituten. Sinds de invoering van het bachelor/masterstelsel is dat echter veranderd. Ook hogescholen dienen voortaan onderzoek te verrichten en hun studenten onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Hoe het onderzoeken op de hogeschool er zal uitzien, is nog onzeker. Het zal om een ander soort onderzoek gaan dan op de universiteiten gebruikelijk is; er worden termen genoemd als toegepast onderzoek, actieonderzoek en praktijkonderzoek.Dit boek wil een visie aanreiken voor het onderzoek op de hogescholen; ‘praktijkonderzoek’ zoals het hier genoemd wordt. Want hoewel er al talrijke studieboeken over onderzoek bestaan, zijn de meeste daarvan in het bijzonder bestemd voor het universitair onderwijs en vallen hogescholen buiten de boot. Dit boek wil in die lacune voorzien. Het boek is primair bestemd voor studenten en hun begeleiders, ofwel een studieboek.