Basisontwikkeling

Basisontwikkeling


Auteur:Frea Janssen-Vos

  • Nederlands
  • 168 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    Reeks: Ontwikkelingsgericht onderwijsOok de vorige editie van Basisontwikkeling is nog beschikbaarIn deze nieuwe editie is Basisontwikkeling uitgebreid naar peutergroepen. Het is nu een doorgaand ontwikkelingsgericht werkplan voor 3- tot circa 8-jarigen.Het eerste hoofdstuk is een kennismaking. Daarna volgt de uitwerking van het werkplan. Eerst het aanbod met thema’s en betekenisvolle kernactiviteiten: manipulerend spel en rollenspel, constructiespel en beeldende activiteiten, gespreksactiviteiten, leesschrijfactiviteiten en reken-wiskundeactiviteiten. En vervolgens komt de rol van leidsters en leerkrachten aan de orde, die met dit aanbod ontwikkeling en leren van jonge kinderen stimuleren. Zij vormen de spil met hun pedagogische interacties en ontwikkelingsgerichte pedagogiek-didactiek. Zij bouwen met de kinderen een rijke speelleeromgeving op, begeleiden hun activiteiten en zorgen voor overwogen groepssamenstellingen. Voor een beredeneerd aanbod maken ze gebruik van de hulpmiddelen om plannen te maken, te observeren en te evalueren.De vele kleurrijke voorbeelden uit de praktijk maken het geheel concreet en inspirerend voor leidsters en leerkrachten in opleiding, en in de praktijk. Voorbeelden en resultaten van recent onderzoek maken duidelijk dat Basisontwikkeling werkt!