Basisgrammatica spaans oefeningen

Basisgrammatica spaans oefeningen

  • Nederlands
  • Coutinho
  • september 2001
  • Samenvatting

    Dit oefenboek is een belangrijke aanvulling op de Basis-grammatika Spaans die inmiddels op grote schaal wordt gebruikt. De gebruiker kan met dit oefenboek zijn grammaticale kennis toepassen en toetsen. Het volgt de opzet en indeling van de Basisgrammatika. Voor elk onderdeel is een gevarieerde selectie van oefeningen opgenomen. Om problemen met het vocabulair zoveel mogelijk te vermijden, is in het gehele boek uitgegaan van een basis- woordenschat van ongeveer 2250 woorden. Terwijl tegelijkertijd ook veel aandacht is besteed aan de communicatieve waarde van de te produceren taaluitingen. De gebruikte Spaanse woordenschat is achter in het boek alfabetisch en met de Nederlandse vertaling opgenomen. Voorin staat, behalve een inhoudsopgave, een behandelingsschema, waarin suggesties worden gedaan voor de volgorde van behandeling en oefening van de diverse onderdelen van de grammatica. Bij het oefenboek hoort een apart antwoordenboekje voor diegenen die zelfstandig de gemaakte oefeningen willen nakijken.