Basiscursus XML / druk Herziene druk

Basiscursus XML / druk Herziene druk


Auteur:H. Heijkoop

  • Nederlands
  • 245 pagina’s
  • Academic Service
  • Herziene editie
  • juni 2004
  • Samenvatting

    De basis voor uw succes!Als beginnende gebruiker maakt u in deze Basiscursus kennis met XML.Het W3-Consortium dat standaarden voor het web definieert, heeft XML ontwikkeld met als hoofddoel een standaard neer te zetten voor elektronischuitwisselbare data. Door de ondersteuning van belangrijke bedrijven alsIBM en Microsoft is deze standaard al snel ruim verbreid. Met XML kunnengegevens via het internet worden uitgewisseld. XML is geen opmaaktaalzoals HTML, maar richt zich op de structuur en de semantiek van een document. Een van de sterke punten van XML is de mogelijkheid om zelf tags te maken voor gebruik in een document.Een ander en toenemend gebruik van XML is dat van uitwisselformaat tussen toepassingen. Wie met Microsoft Office 2003 werkt, werkt met XML. XML-databases kunnen geimporteerd worden in programma’s als Access en Excel. Het is zelfs mogelijk om documenten, spreadsheets en databases compleet als XML-bestand op te slaan. Deze Basiscursus maakt u vertrouwd met de beginselen van XML en wat daarbij komt kijken, zoals DTD’s, XML-schema’s, XSL, XLink, XPath en Cascading Style Sheets.Alle basisvaardigheden worden stapsgewijs op een begrijpelijke manier uitgelegd en aangevuld met oefeningen, zodat u snel leert wat u in de praktijk nodig hebt!De bestanden die in dit boek staan, zijn uitgebreid getest met XMLSpy 2004 en Saxon en zijn beschikbaar via internet.