Basiscursus Fins / 2 + 2 CD’s

Basiscursus Fins / 2 + 2 CD's


Auteur:P. Schot-Saikku

  • Nederlands
  • 88 pagina’s
  • Coutinho
  • maart 2000
  • Samenvatting

    Basiscursus Fins deel 2 is vooral op de vaardigheden luisteren en spreken toegespitst. Het vormt een uitstekende hulp bij het leren beheersen van de basisgrammatica en -woordenschot. Zo kan de uitspraak van het Fins aan de hand van de voorbeelden eenvoudig worden getoetst, terwijl het luisteren naar de gesproken lessen uit deel 1 de cursist helpt de woorden te onthouden. Met behulp van een aantal dictees leert de cursist verder klanken en woorden te onderscheiden. Ook bieden het oefenboek en de twee cd’s luisterfragmenten in dagelijkse situaties en dialogen, dus zonder begeleidende tekst. Het gebruikte vocabulaire is dan bekend uit deel 1 of wordt in dit tweede deel toegelicht. Tot slot wordt de cursist van luisteraar een spreker die vragen beantwoordt. De grammaticale oefeningen (met antwoord op cd) herhalen de basisconstructies, zodat de grammatica vanzelfsprekend lijkt te worden. De Basiscursus Fins, die uit drie delen bestaat, vormt samen met Klein woordenboek Fins een compleet (zelf)studiepakket. Het is de eerste cursus Fins die speciaal gemaakt is voor Nederlandssprekenden.