Basischemie

Basischemie


Auteur:J.H. Vermaat

  • Nederlands
  • 173 pagina’s
  • Kavanah
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Deze compleet herziene uitgave is de ideale voorbereiding op een (niet-technische) beroepsopleiding waarvoor scheikunde in het pakket vereist is, varierend van opleidingen in de gezondheidszorg tot bijvoorbeeld de agrarische sector.De inhoud is afgestemd op studenten die geen scheikunde in hun vakkenpakket hebben gehad, maar voor verdere studie wel over scheikundige kennis moeten beschikken. Om deze achterstand op het gebied van scheikunde weg te werken organiseren veel hogescholen z.g. zomercursussen, die met een officieel tentamen worden afgesloten. Daarnaast wordt dit boek in veel beroepsopleidingen gebruikt als opfriscursus of als (her)introductie in het vak scheikunde.Het boek is zodanig opgezet, dat studenten in betrekkelijk korte tijd via zelfstudie de benodigde kennis kunnen opdoen. De inhoud is in grote lijnen gebaseerd op het scheikundeprogramma HAVO (de z.g. ‘nieuwe scheikunde’). Het is vaak niet doenlijk om deze kennis snel op te doen uit de bestaande leerboeken voor HAVO, omdat die allemaal uitgaan van een grote hoeveelheid experimenten.Om dit probleem te ondervangen is bij dit boek een webapplicatie ontwikkeld. Daarop zijn onder meer video’s te zien van experimenten die in de tekst zijn beschreven. Daarnaast zijn er animaties opgenomen die een beeld geven van moleculen en atomen. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de scheikunde en is de stof beter te onthouden. De antwoorden op de oefenvraagstukken zijn ook op de webapplicatie te vinden.Bij de opzet van deze basiscursus is uitgegaan van een wiskundige en natuurkundige voorkennis op HAVO-2 of HAVO-3 niveau. Een essentieel hulpmiddel is een rekenmachine die de functie ‘log’ heeft. Het tabellenboek Binas is niet meer nodig. De gegevens die van belang zijn voor de scheikunde zijn als bijlagen achter in dit boek opgenomen.Dit boek vervangt de voorgaande drukken van Basiscursus Chemie en van Basischemie voor de gezondheidszorg.