Basisboek Wiskunde

Auteur:Jan van de Craats

  • Nederlands
  • 308 pagina’s
  • Pearson Education
  • september 2005
  • Samenvatting

    Basisboek wiskunde is geschreven om de kloof tussen de wiskunde op school en de wiskunde op hbo en universiteit te overbruggen. Het legt de wiskundige basis die nodig is voor alle studierichtingen in de techniek, de betavakken, de informatica, de economie en aanverwante disciplines. Basisboek wiskunde is een oefenboek. Elk hoofdstuk bestaat voor meer dan de helft uit opgaven, de bijbehorende theorie wordt kort en duidelijk uitgelegd als begeleiding bij de opgaven. Achterin staan alle antwoorden, wat Basisboek wiskunde ook zeer geschikt maakt voor zelfstudie. Centraal staat het aanleren van de vaardigheden die bij alle toepassingen van de wiskunde gebruikt worden: rekenvaardigheid, formulevaardigheid, het vlot kunnen werken met functies en grafieken en vaardigheid in differentieren en integreren. Basisboek wiskunde is wiskunde zonder franje. Alles is gericht op de wiskunde die de toekomstige gebruiker in het hoger onderwijs nodig heeft.