Basisboek verplaatsingstechnieken voor zorgverleners

Basisboek verplaatsingstechnieken voor zorgverleners


Auteur:Tinie Hake

  • Nederlands
  • Edu-Actief
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Werken in de gezondheidszorg wordt vaak als fysiek zwaar ervaren. De hoge werkdruk en de toenemende zorgzwaarte maken dat zorgverleners snel en op kracht neigen te werken. Niet alleen veroorzaakt dat fysieke overbelasting bij de zorgverleners, maar ook passiviteit bij de zorgvragers. De client uitnodigen om naar vermogen mee te werken betekent respectvol met elkaar omgaan en het houdt de client actief.Het werken met mensen impliceert nu eenmaal dat de zorgverlener moet afstemmen op het tempo en de mogelijkheden van de zorgvrager. Doe je dat niet, dan ontstaat er tegenwerking in plaats van medewerking. De ervaring is dat rustiger werken juist tijd oplevert!Positieve effecten:geen fysieke overbelasting van de zorgverlenerrespectvolle omgang met en activering van de zorgvragerminder ziekteverzuim.Aan de hand van de meest voorkomende handelingen laat dit boek zien hoe u op een voor iedereen prettige manier in de gezondheidszorg kunt werken.