Basisboek veranderkunde

Basisboek veranderkunde


Auteur:Anton J. Cozijnsen

  • Nederlands
  • Kluwer
  • september 2013
  • Samenvatting

    Verandermanagers kijken vaak nog te veel naar hun eigen ‘beste’ aanpak. Of die aanpak ook voor elke situatie de juiste is en hoe ze wordt onderbouwd, krijgt doorgaans onvoldoende aandacht, met als gevolg dat het percentage geslaagde veranderprojecten veel te laag blijft . Vooral de factor ‘gedrag’ blijft sterk onderbelicht, en dat terwijl maar liefst tachtig procent van de mislukte veranderprojecten wordt verklaard door gedragsfactoren. Organisatieverandering is allang niet meer uitsluitend een kwestie van projectmatig handelen, maar een totaalproces, waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven. Thema’s als vertrouwen, zingeving en ethiek spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Nieuwe technologieen bieden bovendien allerlei tot nog toe ongekende mogelijkheden voor het vak. Het is duidelijk: veranderkunde-nieuwe-stijl vraagt om een integrale, evidencebasedbenadering. Dit boek doet daarvan verslag. Met het Basisboek Veranderkunde geven de auteurs een breed, actueel, relevant en onderbouwd beeld van het vak Veranderkunde. Ze gebruiken een vijfstappenmodel dat als rode draad door het boek loopt: 1 Diagnose stellen 2 Visie en strategie bepalen 3 Ontwerpen en ontwikkelen 4 Implementeren 5 Evalueren en continueren Basisboek Veranderkunde is een uitstekend naslagwerk voor de professional, maar in de eerste plaats een leerboek. Elk hoofdstuk bevat een samenvatting, leerdoelen, opdrachten en oefeningen. Bovendien kan de lezer aan de hand van een integrale case de opgedane inzichten over integraal veranderen toetsen.