Basisboek toegepaste mechanica

Basisboek toegepaste mechanica


Auteur:J.W. Welleman

  • Nederlands
  • 550 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Het boek behandelt ‘de leer van het evenwicht’ ofwel de statica, een hoofdprobleemstelling uit de constructieleer, en een van de basisgereedschappen voor het ontwerpen en construeren van bouwkundige en/of civieltechnische constructies.De inhoud is modulair opgebouwd en daarmee flexibel in het gebruik. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met Systematische Probleem Aanpak (SPA). Studenten kunnen zelfstandig de stof doorlopen.Elke module eindigt met een toets. De in dit boek opgenomen cd-rom bevat de uitwerkingen van de opdrachten en de antwoorden op de toetsvragen.