Basisboek taal

Basisboek taal


Auteur:M. Bovenhoff

  • Nederlands
  • 199 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • maart 2009
  • Samenvatting

    Basisboek taal bestaat uit negen hoofdstukken die ingaan op de drie fasen van het schrijfproces: voorbereiden, schrijven en reviseren. Bij de voorbereiding gaat het om informatie structureren en de structuur zichtbaar maken, bij het schrijven zelf komen alinea’s, zinsformulering en woordgebruik aan bod. Bij de revisie ten slotte gaat het om herschrijven en zorgen voor de juiste spelling en interpunctie. Basisboek taal is geschreven voor iedereen die wel eens tegen een taalkwestie aanloopt. Het kan worden gebruikt als naslagwerk, maar is vooral bedoeld om te oefenen. Alle hoofdstukken over alinea’s, zinsformulering, woordgebruik, spelling en interpunctie bevatten oefeningen. Daarnaast eindigen deze hoofdstukken met een aantal afsluitende oefeningen, waarmee je kunt controleren of je de stof van het hoofdstuk daadwerkelijk beheerst. Antwoorden op deze oefeningen zijn te vinden op www.pearsoneducation.nl/bovenhoff. Het boek is daarom zeer geschikt voor zelfstudie. Mocht je het boek gebruiken als naslagwerk, dan kun je via de inhoudsopgave en index gemakkelijk vinden aan welke onderdelen van het schrijven je aandacht wilt besteden.Voor docenten is een digitale toetsenbank beschikbaar, waarmee op eenvoudige wijze toetsen kunnen worden samengesteld en automatisch gecorrigeerd. Deze toetsenbank maakt het boek bij uitstek geschikt voor gebruik in het (hoger) onderwijs.Marielle Bovenhoff studeerde Nederlands en is sinds 2005 als docent Bedrijfscommunicatie Nederlands verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij is coauteur van Basisboek spelling. Willem Zeijl studeerde Nederlands en werkte als docent Taalbeheersing bij de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle en Saxion Hogescholen in Enschede. Sinds 2008 is hijwerkzaam als docent Communicatieve Vaardigheden aan de Universiteit Twente.Gerard Latjes studeerde Nederlands. Sinds 1992 is hij als E-learning Coach en docent Communicatieve Vaardigheden verbonden aan Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Hij is coauteur van Basisboek spelling.