Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS


Auteur:D.B. Baarda

  • Nederlands
  • 212 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    Steeds vaker wordt in het onderwijs en bedrijfsleven gebruik gemaakt van het pakket SPSS om (onderzoeks)gegevens te verwerken, te analyseren en te presenteren. SPSS staat voor Statistical Products and Service Solutions. Het Basisboek Statistiek met SPSS vormt hiervoor een praktische handleiding.Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek, zodat studenten de leerstof zelfstandig kunnen bestuderen en verwerken. Voorop staat het principe ‘leren door te doen’. Het Basisboek Statistiek met SPSS geeft een heldere uitleg van de meest gebruikte statistische termen en technieken aan de hand van concrete voorbeelden. Deze gaan steeds over een specifieke onderzoeksvraag die gekoppeld is aan het thema ‘Geld en geluk’, ofwel ‘Maakt geld gelukkig?’. De gegevens die in de voorbeelden worden gebruikt zijn te vinden op de site van uitgeverij Wolters-Noordhoff: www.basisboekstatistiekmetspss.noordhoff.nl . Na bestudering van dit boek moet de student in staat zijn de gegevens van een eenvoudig onderzoek snel in te voeren in de computer, adequaat te analyseren en te presenteren.Voor het Basisboek Statistiek met SPSS is geen statistische voorkennis vereist. Dit boek kan uitstekend worden gebruikt in, na of parallel aan een cursus Statistiek. In deze geheel herziene druk is de stof uitgebreid met een aantal termen en technieken, waaronder enkelvoudige en multiple regressieanalyse. Ter relativering van het significantiebegrip is ook aandacht besteed aan de zogenaamde effectgrootte van een verband.Voor veel studenten is dit boek daarom niet alleen een inleiding in SPSS, maar kan het tevens dienen als een geintegreerde inleiding tot de statistiek. Basisboek Statistiek met SPSS komt optimaal tot zijn recht in samenhang met het Basisboek Methoden en Technieken, waarin een praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van een empirisch kwantitatief onderzoek.De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ben Baarda, Martijn de Goede en Cor van Dijkum geven al gedurende een lange periode onderwijs in de praktische aspecten van het opzetten en uitvoeren van onderzoek met inbegrip van de statistiek.