Basisboek Statistiek met SPSS / druk 2

Auteur:D.B. Baarda

  • Nederlands
  • 196 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • september 2003
  • Samenvatting

    Steeds vaker wordt in het onderwijs en het bedrijfsleven gebruikgemaakt van het pakket SPSS voor Windows om onderzoeksgegevens te verwerken, te analyseren en te presenteren. Basisboek Statistiek met SPSS vormt hiervoor een praktische handleiding. Deze nieuwe, tweede druk is aangepast aan de versie 11 van SPSS. Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek, zodat studenten de leerstof zelfstandig kunnen bestuderen en verwerken. Het boek geeft een goede introductie en uitleg van statistische termen en technieken, gekoppeld aan concrete voorbeelden die steeds betrekking hebben op een geexpliciteerde, specifieke onderzoeksvraag over het onderwerp eGeld en geluk?, ofwel eMaakt geld gelukkig?? Na bestudering van dit boek moet de student in staat zijn de gegevens van een eenvoudig onderzoek snel in te voeren in de computer, adequaat te analyseren en te presenteren. Voor Basisboek Statistiek met SPSS is geen statistische voorkennis vereist. Het boek kan dus uitstekend worden gebruikt in, na of parallel aan een cursus Statistiek. Het komt optimaal tot zijn recht in samenhang met het Basisboek Methoden en Technieken, waarin een praktische handleiding gegeven wordt voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.