Basisboek statistiek in business

Basisboek statistiek in business


Auteur:Dirk van der Laan

  • Nederlands
  • 143 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • december 2007
  • Samenvatting

    Statistiek speelt een belangrijke rol in allerlei aspecten van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij marktonderzoek, investeringsbeslissingen, en in de accountancy bij controle van de boekhouding. Basisboek statistiek in business biedt een heldere basis voor het toepassen van statistiek in het bedrijfsleven. Stap voor stap komen de verschillende onderwerpen aan de orde. Het boek bevat kennisopgaven, toegepaste opgaven van makkelijk naar moeilijk , uitgebreide opgaven met praktijkvoorbeeld, en een overzicht van gebruikte formules.