Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie


Auteur:Barbara van Schijndel

  • Nederlands
  • 328 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Dit Basisboek geeft op heldere wijze inzicht in het zeer brede vakgebied van de Ruimtelijke Ordening en Planologie. Vijf soorten kennis zijn hierbij leidend: waar (gebieden), wat (ruimtegebruik), hoe (plannen, beleid en ondersteunende wetgeving), wie (actoren) en waarmee (tools). Deze komen in dit boek ruimschoots aan bod.Daarnaast is door de vele casussen, oefeningen, vragen en excursietips is het Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie een activerend en enthousiasmerend leermiddel. Centraal staat het zelf leren kijken en zien en het leren nadenken over het ingrijpen in de leefomgeving.Op de bijbehorende website staan tools, praktische uitwerkingen van de oefeningen, beeldmateriaal en links naar actuele casussen.