Basisboek pathologie

Basisboek pathologie


Auteur:W. Hendriks

  • Nederlands
  • 448 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Dit boek maakt duidelijk hoe een ziekte of een aandoening het normale menselijk functioneren kan beinvloeden. Ook wordt duidelijk welke mogelijkheden de geneeskunde en verpleegkunde, de zorgvrager kan bieden. De symptomen van ziektes en aandoeningen, de mogelijke complicaties en de behandeling komen aan bod. Speciale aandacht is er voor het waarnemen van de symptomen. Pathologie vormt het verbindende element tussen enerzijds de anatomie en fysiologie en anderzijds de verpleegkunde. Basisboek Pathologie maakt deel uit van een herziene reeks vakuitgaven voor de MBO beroepsopleidingen kwalificatieniveau 4 Gezondheidszorg en Sport en Bewegen, en HBO beroepsopleidingen Gezondheidszorg.