Basisboek Opvoeding

Auteur:Hans Malschaert

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Hb Uitgevers
  • september 2008
  • Samenvatting

    Aan de hand van een veelvoud aan vragen, opdrachten en discussie-onderwerpen wordt van de student gevraagd actief met de praktijk van opvoeding bezig te gaan om zodoende actief met de praktijk van opvoeding bezig te gaan om zodoende een concreet beeld te krijgen van de verschillende aspecten die daarin een rol spelen. Aan de wijze waarop ouders en professionele opvoeders invulling geven aan hun opvoedkundige taken, liggen, bewust of onbewust, specifieke theoretische principes ten grondslag. Om die duidelijk te maken wordt in dit boek een aantal belangrijke pedagogische stromingen beschreven. De gebruiker gaat deze kennis vervolgens toepassen in enkele uitgebreide cases die representatief zijn voor de huidige opvoedingspraktijk. Hoewel in het boek het ‘pedagogisch handelen’ centraal staat, zijn veel van de behandelde onderwerpen en praktijksituaties ook toepasbaar op de ‘agogiek’.