Basisboek open interviewen / druk 1

Basisboek open interviewen / druk 1


Auteur:D.B. Baarda

  • Nederlands
  • 165 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • januari 1996
  • Samenvatting

    Basisboek Open interviewen gaat in op de voorbereidingen voor en het afnemen van een open interview in een tweegesprek. Het boek opent met een interview over belangrijke keuzes die mensen in hun leven maken. Dit thema vormt de rode draad aan de hand waarvan vele aspecten van het open interview worden toelicht. Uitgebreid komen aan de orde: het hanteren van stiltes, het maken van samenvattingen, het doorvragen en het reageren op ‘moeilijke situaties’. Veel voorbeelden illustreren de stof. Tevens wordt in globale zin toegelicht hoe het gespreksmateriaal verwerkt en geanalyseerd kan worden. Open interviewen komt optimaal tot zijn recht in samenhang met het boek Kwalitatief onderzoek. Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. Hoofdstukken beginnen met de doelen en begrippen die bekend worden verondersteld, en eindigen met alle begrippen die aan de orde zijn gekomen.