Boekbeschrijvingen

Basisboek methoden en technieken

Basisboek methoden en technieken


Auteur:Ben Baarda

  • Nederlands
  • 376 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Het Basisboek Methoden en Technieken is in Nederland een methodologisch standaardwerk. Het behandelt op een praktische manier de belangrijkste onderzoeksbegrippen en principes. De theorie wordt toegelicht met voorbeelden vanuit verschillende disciplines. Er is veel aandacht voor de didactische opbouw van het boek. Een schematisch overzicht van de onderzoeksfasen vormt het uitgangspunt van het boek: elk hoofdstuk behandelt telkens een onderzoeksfase.Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot het online boek.Het eerste hoofdstuk gaat over de probleemstelling en de onderzoeksvraag en het laatste over rapportage en aanbevelingen. De hoofdstukken beginnen met de doelen en begrippen die behandeld worden en een openingscasus en eindigen met een samenvatting en verdiepingstips. Aan de hand van gerichte opdrachten, die ook op de website staan, kun je stap voor stap aan de opzet van je eigen onderzoek werken, maar ook ander onderzoek evalueren.Er staat aanvullende informatie op de website.Wijzigingen ten opzichte van de vierde druk:Niet vier doorlopende casussen maar wisselende casussen uit verschillende disciplines aan het begin van ieder hoofdstuk en ook in de hoofdstukken.De opbouw van het boek is vergelijkbaar met de vierde druk, wel zijn sommige hoofdstukken samengevoegd, zoals de hoofdstukken ‘Datapreparatie’ en ‘Data-analyse’. Hierdoor zijn er nog maar negen in plaats van twaalf hoofdstukken.Ook is er een nulhoofdstuk toegevoegd. Daarin wordt onder andere aangegeven wat onderzoek omvat en wat het belang is van onderzoek voor de beroepspraktijk.Verder wordt er meer dan in de voorgaande druk aangesloten bij de nieuwste ontwikkelingen, vooral op het gebied van internet. Dit geldt voor de opzet van het onderzoek, waar wordt gewezen op belangrijke informatiebronnen op internet, maar bijvoorbeeld ook op internetapplicaties om de minimale steekproefomvang vast te stellen. Uiteraard is ook bij de dataverzameling uitgebreide aandacht voor websurveys en webpanels.Aan het eind van ieder hoofdstuk wordt verdiepingsstof gegeven in de vorm van interessante boeken, artikelen, websites en video’s. Op de website wordt die informatie geactualiseerd.

    Exit mobile version