Basisboek kwantitatieve methoden

Basisboek kwantitatieve methoden


Auteur:D. Van As

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Coutinho
  • november 2006
  • Samenvatting

    Het ‘Basisboek kwantitatieve methoden – Statistiek’ heeft de elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek als onderwerp: van tabellen en grafieken, maatstaven, inleiding in de combinatoriek en kansrekening, tot de binomiale en normale kansverdeling en lineaire regressie. Het hulpmiddel bij al deze statistische toepassingen is Excel. De auteurs behandelen eerst de wijze waarop tabellen en grafieken worden gebruikt om gegevens te sorteren en te expliciteren, en zo statistisch onderzoek te ondersteunen. Belangrijk is dat de student een kritische houding ontwikkelt ten aanzien van dergelijk grafisch materiaal in rapporten, krantenartikelen, websites en andere media-uitingen. Hierbij worden de verschillende maatstaven uitgelegd voor midden, onderlinge afwijking en vorm. Daarna bespreken de auteurs telproblemen, elementaire kansrekening en het theoretische begrip kansvariabele. Dit vormt een inleiding op de meest voorkomende kansvariabelen in de (economische) statistiek: de binomiale kansverdeling en de normale kansverdeling, die in de volgende hoofdstukken aan bod komen. Het boek besluit met het bestuderen van mogelijk lineaire verbanden tussen twee variabelen, de lineaire regressieanalyse.’Basisboek kwantitatieve methoden – Statistiek’ is geschreven voor bachelorstudenten economie aan hbo en universiteit. Van alle opgaven staan de antwoorden en de uitwerkingen op de bijbehorende website.