Basisboek interviewen

Basisboek interviewen


Auteur:Ben Baarda

  • Nederlands
  • 136 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Het Basisboek Interviewen geeft veel concrete aanwijzingen voor het opzetten en afnemen van interviews. Het is vooral geschreven voor studenten in het hbo en wo, maar ook heel geschikt voor mensen die beroepshalve interviews moeten afnemen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.Er is veel aandacht besteed aan de didactische opbouw van het boek. De theorie wordt toegelicht met voorbeelden vanuit verschillende disciplines. De hoofdstukken beginnen met de doelen en begrippen die behandeld worden en een casus en eindigen met een samenvatting. Aan de hand van gerichte opdrachten, die ook op de website staan, kan de gebruiker stap voor stap aan de opzet van een eigen interview werken en de eigen interviewkwaliteiten evalueren. Wijzigingen ten opzichte van de tweede druk:Niet ??n doorlopende casus maar wisselende casussen uit verschillende disciplines aan het begin van ieder hoofdstuk.Naast de vertrouwde informatie over hoe een interview op te zetten en uit te voeren, bevat het boek op basis van de ervaringen van de auteurs nog meer tips.De opbouw van het boek volgt nog meer de tijdslijn van de opzet en uitvoering van interviews.