Basisboek integrale veiligheid

Basisboek integrale veiligheid


Auteur:Wouter Stol

  • Nederlands
  • 522 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • oktober 2011
  • Samenvatting

    Het Basisboek integrale veiligheid behandelt veiligheid vanuit een breed perspectief, met oog voor dwarsverbanden en samenhangen: een integrale benadering. Veiligheidsproblemen zoals criminaliteit, ongevallen en crises ontstaan door een combinatie van oorzaken en dus moeten ze met een combinatie van maatregelen worden bestreden. Dit boek biedt de ingredienten voor zon benadering. De belangrijkste problemen, concepten, oplossingen en organisaties komen aan bod. Het bijbehorende digitale studielandschap (www.basisboekintegraleveiligheid.nl) biedt tal van extras. In het eerste deel wordt veiligheid als vakgebied geintroduceerd. Het tweede deel behandelt de centrale spelers op het gebied van veiligheid in Nederland, met hun taken, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen. In het derde deel worden belangrijke veiligheidsthemas belicht, waaronder rampen en crises, externe veiligheid, criminaliteit en terrorisme. Het boek sluit aan bij hbo-opleidingen, zoals Integrale Veiligheid en Integrale Veiligheidskunde, en bij de beroepspraktijk. Voor veiligheidsprofessionals en bestuurders met een veiligheidsportefeuille is het bijvoorbeeld een waardevol naslagwerk. Daarnaast is dit boek zeer geschikt voor beginnende academici, onderzoekers en adviseurs die op veiligheidsgebied werken en gebaat zijn bij een brede orientatie. Wouter Stol is lector Cybersafety aan de NHL Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit. Carel Tielenburg is hogeschooldocent Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool. Wilbert Rodenhuis is lector Risicobeheersing en coordinerend lector van het Saxion Kenniscentrum Leefomgeving. Stefaan Pleysier is docent Criminologie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven en is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Jaap Timmer is lector Veiligheid en Sociale Cohesie aan de Hogeschool Windesheim Zwolle en universitair hoofddocent Politiestudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.