Basisboek Engels + XTRA toegangscode

Basisboek Engels + XTRA toegangscode


Auteur:Lotte Tavecchio

  • Nederlands
  • 290 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Basisboek Engels behandelt de belangrijkste taalvaardigheden en grammatica die studenten aan het hoger onderwijs nodig hebben om zich in het Engels te kunnen redden tijdens hun studie en als jonge professional. Achtereenvolgens komen aan bod: Engelse teksten lezen en schrijven, Engels spreken, luisteren naar het Engels, woordenschat en grammatica.Basisboek Engels is in de eerste plaats een oefenboek voor studenten die zich niet zeker voelen als ze met het Engels geconfronteerd worden, of die hun kennis moeten ophalen om op niveau te kunnen leren en communiceren in het Engels. Het boek richt zich op ‘Dutch learners ofEnglish’ en besteedt ruimschoots aandacht aan interferentiefouten die deze groep maakt. Uitleg en oefenstof wisselen elkaar af en door de heldere stijl kunnen studenten er goed zelfstandig mee werken.De delen kunnen los van elkaar gebruikt worden. Zo kan de lesstof eenvoudig afgestemd worden op de individuele student. Het grammaticaoverzicht is vooral een naslagwerk en is ook weer toegespitst op de Nederlandstalige leerling van het Engels.DoelgroepBasisboek Engels is bedoeld voor iedereen die moeite heeft met Engels en die vanuit het Nederlands de belangrijkste vaardigheden weer op niveau wil brengen.InhoudsopgaveDeel I Engelse teksten lezen1 Scannen en tekstbegrip2 Onbekende woorden3 Studerend lezenDeel II Engelse teksten schrijven4 E-mail5 Brieven6 Teksten schrijvenDeel III Engels spreken7 Telefoneren8 Presenteren9 VergaderenDeel IV Luisteren10 Luisteren en begrijpenDeel V Aan de slag met woordenschat11 WoordenschatuitbreidingDeel VI Grammaticaoverzicht12 Lidwoord13 Zelfstandig naamwoord14 Telwoorden15 Voornaamwoorden16 Bijvoeglijk naamwoord en bijwoord17 Werkwoord18 Hulpwerkwoorden19 Actief/passief (lijdende vorm)20 Gerund (ing-vorm)21 Woordvolgorde22 If-zinnenPearson XTRAVoor het studiejaar 2011-2012 introduceert Pearson Education Pearson XTRA: geheel nieuwe studiewebsites met studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten.Pearson XTRA biedt aanvullend studiemateriaal dat de student naar eigen inzicht kan gebruiken om te studeren. Het materiaal is echt ook bruikbaar voor docenten om tijdens colleges in te zetten of als huiswerkopdracht te geven. Het volgende studiemateriaal zit standaard bij Pearson XTRA: eText, Vragen, Begrippentrainer, Beeldbank, Audio, Uitwerkingen, Bronnen.Wat biedt Pearson XTRA aan docenten?Bij Basisboek Engels is het volgende docentmateriaal beschikbaar: Powerpoints.Voor meer informatie ga naar www.pearsonxtra.nl