Basisboek crossmedia concepting

Basisboek crossmedia concepting


Auteur:Indira Reynaert

  • Nederlands
  • 230 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • juli 2009
  • Samenvatting

    Steeds vaker worden diverse mediakanalen ingezet voor een bepaalde communicatiedoelstelling, waarbij gebruik gemaakt wordt van de specifieke kenmerken en mogelijkheden van deze kanalen en het mediagebruik en de participerende houding van de consument. Basisboek crossmedia concepting geeft een eerste aanzet tot crossmediale theorievorming. Uitgebreid aan de orde komen de speerpunten van het crossmediaconcept: storytelling, usability, cocreatie, mediumspecificiteit en relevantie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een transmediaal (autonoom) concept en een geintegreerd (afhankelijk) concept. Ook is er veel aandacht voor de sociale media en de betrokkenheid van de huidige mediaconsument. De vele casestudy’s in het boek en het materiaal op de website bij dit boek helpen bij het ontwikkelen van een crossmediaal concept. Basisboek crossmedia concepting richt zich op studenten van media- en communicatiestudies op universitair en hbo-niveau.