Basisboek criminologie EBOOK

Basisboek criminologie


Auteur:Emile Kolthoff

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • november 2011
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Na vele jaren verschijnt er weer een nieuw Nederlandstalig criminologisch handboek. Geschreven door een auteur, als basisboek voor het bacheloronderwijs in de criminologie aan universiteiten en hbo-instellingen. Hoewel er voor deze doelgroep een grote hoeveelheid – met name Engelstalige – literatuur beschikbaar is, blijkt het voor docenten lastig om daar een keuze uit te maken. Veel boeken gaan voor een eerste kennismaking te diep op de stof in en ze bieden weinig mogelijkheden voor differentiatie. Ook maakt de, voornamelijk Amerikaanse, context van de Engelstalige boeken het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij de Nederlandse rechtspraktijk. Dit boek biedt een beknopte algemene inleiding in het brede domein van de criminologie, die zelfstandig kan worden gelezen. Daarbij zijn noodgedwongen keuzes gemaakt in de behandelde onderwerpen, waarbij is gestreefd naar een breed overzicht waarin ook Nederlandse ontwikkelingen voldoende aan bod komen. Sommige onderwerpen worden niet uitvoerig behandeld, maar in dat geval wordt verwezen naar relevante aanvullende literatuur. Verschillende onderwerpen die in het boek staan beschreven, zoals de ethiek van de opsporing en de principes van CPTED, ontbreken in de meeste handboeken. De auteur gaat uitgebreid in op het gebruik van criminaliteitscijfers en hij geeft een beknopt overzicht van gangbare onderzoeksmethoden.DoelgroepHet boek is bestemd voor studenten van de opleidingen criminologie en rechten (wo) en Integrale veiligheid(skunde) (hbo). Behalve voor studenten biedt het boek ook aan de geinteresseerde niet-student een toegankelijk overzicht van de stand van zaken in de criminologie en een handzaam naslagwerk voor het vakgebied.