Basisboek beroepsethiek voor social work

Basisboek beroepsethiek voor social work


Auteur:J. Ebskamp

  • Nederlands
  • 94 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juli 2006
  • Samenvatting

    Het Basisboek Beroepsethiek voor Social Work is een uitgave, gericht op alle richtingen binnen social work en pedagogiek. In het boek zijn de kernthema’s en begrippen rondom beroepsethiek voor hulpverleners uitgewerkt. De student krijgt basistheorie aangereikt en een begrippenkader om ethische discussies te voeren over actuele thema’s. Met vragen en opdrachten wordt de student aan het werk gezet.Het boek is zelfstandig te gebruiken, of in combinatie met een reeks boeiende digitale, nagenoeg zelfsturende leerobjecten, met veel videocasus van praktijksituaties, interactief leermateriaal, discussieopdrachten en eindtoetsen.