Bas telt mee / 1: Consumentenversie

Bas telt mee / 1: Consumentenversie


Auteur:Leny Aangeenbrug

  • Nederlands
  • Groen
  • maart 2006
  • Samenvatting

    De cd-rom Bas telt mee is ontwikkeld om het getalbegripvan jonge kinderen te stimuleren. Bas en Marieke laten eenkast met vier gekleurde laden zien: daar kunnen allerleileuke spelletjes uit gehaald worden! In iedere la draait hetom een van de basale vaardigheden ter voorbereiding ophet rekenen. Samen met Bas en Marieke leren kinderenzo de volgorde in tijd en lengte herkennen, tellen,hoeveelheden raden, meten, verhoudingen schatten ennatuurlijk de cijfers zelf. Originele oefeningen, prachtigeplaten en leuke beloningen maken Bas telt mee zeeraantrekkelijk voor het jonge kind.