Barmhartigheid En Gerechtigheid

Barmhartigheid En Gerechtigheid


Auteur:H. Crijns

  • Nederlands
  • 444 pagina’s
  • Kok
  • augustus 2004
  • Samenvatting

    Al enige tijd was er op het terrein van de diaconie geen actueel studieboek meer verkrijgbaar. Daarom hebben de oecumenische Diaconale Studiekring en landelijk bureau DISK het initiatief genomen om tot een nieuw breed oecumenisch georienteerd handboek te komen. Meer dan veertig auteurs diepen in het boek de achtergronden van diaconaal denken en handelen uit. Het handboek opent met concrete voorbeelden die werken van barmhartigheid tot thema hebben en maakt daarna ruimte voor wetenschappelijke reflectie.