Bankkrediet, macht en onmacht

Auteur:P. Vos

  • Nederlands
  • 130 pagina’s
  • Kluwer
  • februari 2005
  • Samenvatting

    Voor controllers en treasurers is het van belang inzicht te hebben in de bancaire kredietverleningsprocessen. Heeft het management van uw onderneming wel optimaal met de bank onderhandeld? Of heeft men steken laten vallen? Bankkrediet: macht of onmacht biedt u een blik achter de schermen van de bancaire kredietverlening.Welke financiele informatie is voor een bank van belang en hoe wordt die beoordeeld? Hoe komen kredietbeslissingen tot stand en hoe kan een ondernemer de uitkomst van een kredietaanvraag positief beinvloeden? Hoe gemakkelijk kan de bank een krediet opzeggen en valt daar iets tegen te doen? Is het een en al onmacht aan de zijde van de kredietnemer?Nee, beslist niet. Het boek laat u zien waarop u bedacht moet zijn en hoe u zich vanaf het begin van de kredietrelatie in een zo sterk mogelijke positie manoeuvreert. Het onderhandelingsproces met een bank kun je zelf sturen. Je kunt zelf de nodige troeven achterhouden en dat komt goed van pas in tijden dat even minder goed gaat met de onderneming. Wie heeft het roer in handen? Dat moet je zelf zijn.