Balkanschimmen

Balkanschimmen


Auteur:Robert D. Kaplan

  • Nederlands
  • 324 pagina’s
  • Spectrum
  • april 2011
  • Samenvatting

    In Balkanschimmen doet bestsellerauteur Robert D. Kaplan verslag van de reizen die hij aan het einde van de jaren tachtig door de Balkan maakte. Hij voorzag een tragedie, die ieders voorstellingsvermogen te boven zou gaan.Kaplan bezocht gebieden die destijds nog niet in de belangstelling stonden. Zijn verhaal wekt weinig interesse totdat Joegoslavie in 1991 uiteenvalt en de voormalige Joegoslaven zich aan gruweldaden jegens elkaar te buiten gaan. Balkanschimmen wordt in de Verenigde Staten een invloedrijke bestseller, die Kaplans reputatie in een klap vestigt. De Amerikaanse president Clinton zou zo onder de indruk van het boek geraakt zijn, dat hij lang aarzelde alvorens zich in de Joegoslavische burgeroorlogen te mengen.Kaplan zelf heeft overigens altijd gepleit voor ingrijpen door de buitenwereld, zoals onder meer blijkt uit de bijdrage voor de New York Times die als epiloog in de Nederlandse editie van Balkanschimmen is opgenomen. Kaplan is ervan overtuigd dat, als Servie niet in toom gehouden wordt, ook Bulgarije, Roemenie en Griekenland gevaar lopen.’Kaplan wordt inmiddels in een adem genoemd met visionairs als Francis Fukuyama en Samuel Huntington.’ – de Volkskrant’Er zijn boeken die je niet loslaten, die in je hoofd blijven rondspoken nadat je de laatste bladzijde hebt gelezen.’ – De Haagsche Courant