Balk en splinter

Balk en splinter


Auteur:Marcus van Loopik

  • Nederlands
  • 360 pagina’s
  • Mastix Press
  • november 2011
  • Samenvatting

    Geen religieuze tekst is zo wereldwijd bekend als de Bergrede.De Russische schrijver Tolstoj meende zelfs dat juist in de Bergredehet christendom zuiver aan het woord kwam: pacifistisch, metopen oog voor de armen, bereid tot belangeloze inzet voor denaaste en onbezorgd als de bloemen op het veld. Gandhi sloegeens de Bijbel open, natuurlijk precies bij de Bergrede, en zeitegen de Engelse Lord Irwin: a€?Als we zo leven, zijn de problemenopgelost, niet alleen in onze beide landen maar in heel de wereld!a€™De universele ethische oriA«ntatie van de Bergrede is algemeenbekend, maar geldt dit ook voor de joodse achtergronden? Datkon wel eens tegenvallen. Nogal wat studies willen juist aantonendat de Bergrede het jodendom telkens weer overstijgt.In deze studie maakt Marcus van Loopik korte metten met deze gedachte.