Balans Lezen

Balans Lezen


Auteur:E.H. Horlings

  • Nederlands
  • 63 pagina’s
  • De Thuisdocent
  • april 2000
  • Samenvatting

    Het interessante van een balans is dat weergegeven wordt hoe een ondernemer met zijn geld is omgegaan, of er overgeinvesteerd is, of te veel gebruik gemaakt wordt van leverancierskrediet en wat de positie van de bank is. Om daar zicht op te krijgen geeft dit boekje aan hoe het geld door de balans stroomt.In de geldstroom van de onderneming is de balans slechts een momentopname. Maar dan wel een belangrijke momentopname, omdat op dat moment een waarde aan de bezittingen en schulden wordt toegekend. Dat hoeft niet de prijs te zijn die betaald is. Integendeel bij het waarderen van de balansposten spelen allerlei belangen een rol waardoor vragen opkomen met betrekking tot de presentatie. In dit boekje wordt de vraag behandeld of er geld verdwijnt in de presentatie. Maar ook komen vragen aan de orde als: is het mogelijk om van kosten winst te maken? Moet er een hoog vermogen en een hoog resultaat getoond worden, of juist het tegenovergestelde? Het boekje maakt de lezer alert bij het lezen van de balans.Het boekje sluit af met een voorbeeld van een analyse van een balans. Geld staat centraal in het lezen van de balans. Met wettelijke voorschriften en teksten wordt de lezer in dit boekje niet lastig gevallen. Het gaat voortdurend om het geld dat door de onderneming stroomt en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan.