Autisme en normaal begaafdheid in het onderwijs

Autisme en normaal begaafdheid in het onderwijs


Auteur:Peter Vermeulen

  • Nederlands
  • 219 pagina’s
  • Epo
  • oktober 2010
  • Samenvatting

    Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs levert inspiratie aan iedereen die les geeft aan (rand)normaal begaafde leerlingen met autisme. Vertrekkend van de autistische manier van waarnemen en informatie verwerken, schetst dit boek de krijtlijnen voor een autismevriendelijke onderwijsstijl. Sleutelbegrippen worden geillustreerd met concrete tips. Er is ook aandacht voor de keuze voor gewoon of speciaal onderwijs, het creeren van een autismecultuur op school en hoe je als leerkracht best omgaat met moeilijk gedrag bij de leerling.Dit boek is een compleet herziene uitgave van Voor alle duidelijkheid uit 2002. Het boek beperkt zich niet langer tot leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs, maar is nu bruikbaar voor iedereen, van beginner tot expert, die werkt met leerlingen met autisme en een (rand)normale begaafdheid, zowel in het gewoon als in het buitengewoon of speciaal onderwijs.